Akademija gradbenih investicij

AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ – prva izvedba
v času med 13. septembrom in 4. oktobrom 2018

 

Za nami je prva izvedba Akademije gradbenih investicij (AGI). Najpomembnejši cilji AGI so bili naslednji:

  • pregledati in analizirati investicijski proces v vseh fazah izvedbe,
  • usmeriti slušatelje v prihodnost, v nove tehnologije in prihodnje izzive pri investicijah ter na tej osnovi
  • vzpodbuditi razmišljanje o bolj učinkovitemu vodenju in izvajanju investicij ter krepiti samozavest slušateljev.

Doseženi rezultati in številke, ki smo jih dosegli, dokazujejo, da je AGI »prava stvar ob pravem času«, kar je prikazano tudi v spodnjih podatkih:

  • 7 modulov (42 ur predavanj)
  • 35 strokovnjakov v modulih, ki so kreirali program
  • 24 predavateljev
  • 11 partnerskih podjetij – podpornikov akademije
  • 21 članski Strateški svet za investicije in gradbeništvo kot predsedstvo AGI
  • Zadovoljni slušatelji, skupaj 22, ki AGI ocenili z najvišjimi ocenami in pri preverjanju znanja (vsak modul je imel svoj preskus znanja) dosegli 91% uspešnost (med 84 in 97%).

Seveda pa je to šele prvi korak k generalnim ciljem, ki jih zasledujemo. To je nadgraditi in izboljšati investicijske aktivnosti v državi, s ciljem čim večje učinkovitosti vodenja investicij.

Naš prispevek k temu bo dosežen s konstantno izvedbo AGI v povezavi z delovanjem Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo pri GZS (SSIG), ki je bil pred kratkim ustanovljen in ki tvori tudi predsedstvo akademije. Vodilni predstavniki podjetij, ki so zbrani v SSIG, bodo na osnovi potreb podajali dodatne usmeritve k delovanju AGI. S tem bo krog delovanja, ki zagotavlja kar se da učinkovito delovanje, zaključen.

Vsem, ki ste prispevali v uspešni zastavitvi akademije in prvi izvedbi, se najlepše zahvaljujemo.

Analiza zadovoljstva
Kot je razvidno iz grafa, je analiza anketnih vprašalnikov pokazala izjemno zadovoljstvo z Akademijo gradbenih investicij. Na področju aktualnosti, organizacije in lokacije so nas udeleženci ocenili z oceno 4,9 od možnih 5. Navdušeni so bili tudi nad pogostitvijo (4,8) in strokovnostjo predavateljev (4,6) ter podanimi primeri dobrih praks (4,4). Lahko rečemo, da smo v veliki meri izpolnili njihova pričakovanja (4,4). Izvedba AGI 2x na teden se je izkazala za dobro (4,4), prav tako trajanje modulov po 6 ur (4,2) in gradivo (4,2) ter vse ostale merjene karakteristike.

 

Statistika uspeha
Udeleženci so po koncu prvih šestih modulov preverili svoje znanje. Uspešnost na testih je bila v povprečju 91 %.

 

 

 

Izjave slušateljev Akademije gradbenih investicij:

»Pozdravljam in podpiram organizacijo Akademije Gradbenih Investicij (AGI). Na enem mestu slušateljem podaja informacije in znanja potrebna za celovito obvladovanje gradbenih investicij od same zasnove preko zakonodaje in tehnične regulative, uspešnega vodenja projektov ob uporabi modernih projektnih orodij in sodobnih trendih v gradbeništvu. Med drugim izpostavlja in pojasnjuje marsikatero dilemo s katero se v kompleksnem procesu gradbenih investicij srečujemo. Dobrodošle so tudi izkušnje z gledišča tujih gradbenih strokovnjakov. Na prvi Akademiji smo imeli čast slišati nemškega strokovnjaka, gospoda Klausa Grewe-ja.
Seveda Akademija ne pozablja izpostaviti, da investicijske projekte ustvarjamo ljudje za ljudi in je od kvalitete komuniciranja močno odvisna uspešnost investicije ter zadovoljstvo sodelujočih in uporabnikov. Priporočam udeležbo vsem deležnikom gradbenih investicij!«
Bojan Črv, vodja kakovosti, Kolektor Koling d.o.o.
»Akademija gradbenih investicij je dober korak k promociji svetovalnega inženiringa, ki je neupravičeno zapostavljen v slovenski gradbeni regulativi, kljub temu ,da pridobiva na veljavi v praksi. Zastavljen koncept daje udeležencem širok nabor novih informacij, ki širijo obzorje svetovalnim inženirjem, kar je zelo pomembno za uspešno izvajanje te dejavnosti.«
Andrej Špiler, izvršni direktor, Savaprojekt družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško
»AGI je zame osebno celovit modulni vodnik vodenja investicij. Je uravnotežen sistem, ki nam na eni strani poda teoretična izhodišča v smislu zakonskih usmeritev in na drugi strani primere dobrih praks renomiranih strokovnjakov.«
Peter Voglar, vodja investicij v Splošni bolnišnici Novo mesto
»Udeležba na Akademiji mi je kljub dolgoletnem delu na področju gradbenih investicij prinesla veliko dodatnega znanja, predvsem bolj celovit in s tem na določenih delih tudi nekoliko drugačen pogled na investicijski proces.
Udeležbo na Akademiji priporočam res vsem, ki so del procesa gradbenih investicij, tako investitorjem kot tudi projektantom in izvajalcem, da bomo v prihodnosti na podlagi dodatno pridobljenih znanj skupaj izvedli boljše, predvsem pa bolj premišljene in bolj ekonomične gradbene investicije.«
Petra Spaić, IBE d. d., direktorica projektov v sektorju za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo
»Na izobraževanju mi je bilo všeč, da je bil zajet celoten proces vodenja projektov, od umeščanja v prostor, projektiranja gradnje, javnega nastopanja … Pri vsakem od navedenih procesov smo bili seznanjeni z novostmi, ki nam bodo prišle prav pri nadaljnjem delu.«
Janja Švarc, DRI d. o. o.
»Koncept Akademije je zelo dober in bi moral biti slišan v celotnem slovenskem svetu gradbeništva, ker nujno potrebuje napredna znanja ne pa obstanka na starih referencah - nazadovanju. Velika pohvala za trudi pri vzpodbudi za napredek v stroki.«
Marjeta Škufca Pečjak, DRI d. o. o.
»Čestitke za odlično organizacijo in izvedbo akademije. Združenega je ogromno znanja in strokovnjakov, ki vedo, kaj počnejo in kako zadeve podkrepijo s primeri iz prakse. Zelo poučno in koristno.«
Jernej Kirbiš, Energoconsulting d. o. o.
»Predstavljene in obdelane so bile vse faze investicijskih procesov.«
Robert Krajnc, Pomgrad d. d.


FOTOGRAFIJE zadnjega 7. modula