Akademija gradbenih investicij

Modul 2: Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnične regulativeŠtevilo ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:
 • sodelovati pri pripravi strateških načrtov in razumeti pomen strateškega planiranja
 • spremljati in voditi projekt od ideje do zaključka,
 • poznati in uporabljati regulativo s področja izvajanja projektov,
 • spremljati in voditi projekt,
 • sodelovati s strokovnjaki različnih strokovnih profilov,
 • načrtovati in organizirati izvedbo investicijskega projekta,
 • nadzirati potek izvajanja projekta,
 • pripraviti različne vrste planov (časovni, finančni, …),
 • ločiti med zakonodajo in tehnično regulativo,
 • razlikovati med predpisi, smernicami in standardi,
 • opredeliti faze v investicijskem procesu (življenjskem ciklu objekta ali projekta) skladno s standardi o inženirskih storitvah,
 • razumeti pomen zlatega investicijskega pravila.
Oblike in metode dela predavanja, diskusija, primeri iz prakse


Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 2 Sklop 1
Predavatelj mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad
Število ur 2
Programska vsebina
 • Osnove strateškega planiranja in
 • Osnove projektnega vodenja
 • Predstavitev projekta
 • Predstavitev in opredelitev projektnih ciljev
 • Posamezne faze in stopnje projekta
 • Izvajanje projekta
 • Izvajanje projekta s poudarki na načrtovanju, izvedbi, vrednotenju, nadzoru in kontroli ciljev projekta
 • Financiranje projekta
 • Prestavitev izvajanja največjih projektov, ki so se izvajali v Sloveniji
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 2 Sklop 2
Predavatelj dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 2
Programska vsebina Primeri izvajanja projektnega vodenja
 • PRIMER 1
 • PRIMER 2
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 2 Sklop 3
Predavatelj mag. Slovenko Henigman, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Kaj se nam je zgodilo z investicijami v času gospodarske krize?
 • Zlato infrastrukturno investicijsko pravilo kot instrument za preprečitev ponovitev napak
 • Tehnična regulativa pri vodenju in izvajanju projektov pri investicijah
 • Pomen tehnološkega elaborata pri izvajanju investicij
 • Zagotavljanje in kontrola kakovosti pri izvedbi del
 • Faze v investicijskem procesu, življenjski cikel objekta.
Oblike in metode dela predavanje, diskusija