Akademija gradbenih investicij

Modul 5: Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradbŠtevilo ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:
 • razumeti celoten proces načrtovanja in izgradnje pametne infrastrukture,
 • opredeliti razlike med tradicionalnimi in pametnimi sistemi,
 • spoznati pomen digitalizacije,
 • razumeti ključne koristi za sistem in odjemalce pametnih energetskih omrežij,
 • načrtovati upravljanje porabe energentov s ciljem zmanjšanja porabe energentov,
 • optimizirati energetske investicije,
 • prepoznati nove storitve za ponudnike energetske oskrbe,
 • prepoznati pristop k investicijskem procesu za izgradnjo pametnih omrežji za učinkovito rabo energije,
 • vključevati razpršene vire proizvodnje v omrežja in
 • prepoznati zahteve za izgradnjo infrastrukture za E mobilnost,
 • sodelovati pri naročanju in izvajanju investicij v pametna omrežja.
Oblike in metode dela predavanja, diskusija, primeri iz prakse


Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 5 Sklop 1
Predavatelj Gregor Omahen, univ.dipl.ekon.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Zakaj je nastal koncept pametnih omrežij
 • Kaj prinaša koncept pametnih omrežij
 • Kaj prinaša koncept pametnih omrežij končnim odjemalcem
 • Tehnološki vidiki, ekonomski vidiki, regulatorni vidiki, sociološki vidiki pametnih omrežjih
 • Uvajanje pametnih omrežij v Sloveniji- projekt NEDO
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 5 Sklop 2 Predstavitev posameznih elementov koncepta pametnih omrežij
Predavatelj dr. Miran Rošer, univ.dipl. inž. el.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Obratovanje in vodenje sistema z uvajanjem pametnih omrežij
 • Načrtovanje omrežja
 • Upravljanje s porabo
 • Sistemi naprednega merjenja
 • Proizvodni viri in razpršeni viri
 • Hranilniki električne energije
 • Virtualne elektrarne
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 5 Sklop 3 E mobilnost, načrtovanje infrastrukture
Predavatelj dr. Lovro Belak, univ.dipl.inž.el.
Živa Babič, dipl.org.dela.
Število ur 1
Programska vsebina Primeri izvajanja E mobilnosti:
 • PRIMER 1
 • PRIMER 2
Oblike in metode dela predavanje, diskusija

MODUL 5 Sklop 4 Priložnosti in izzivi novih poslovnih modelov v povezavi z pametnimi omrežji
Predavatelj Devid Palčič, univ.dipl.inž.el.
Število ur 1
Programska vsebina
 • Spremembe, obseg in potreba po digitalni transformaciji
 • Aktivni porabnik in »prosumer«
 • Pomen za vsakogar
 • Pomen za tiste, ki so ali bodo v panogi
Oblike in metode dela predavanje, diskusija