Akademija gradbenih investicij

Modul 6: Komunikacija in medijiŠtevilo ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:
 • komunicirati med udeleženci projekta,
 • komunicirati s strokovno in laično javnostjo,
 • komunicirati z mediji,
 • izdelati in oblikovati predloge besedil in vsebin za objavo na spletnih straneh,
 • komunicirati preko družbenih omrežij,
 • se seznaniti z novimi oblikami komunikacije med udeleženci pri vodenju in izvajanju projektov.
Oblike in metode dela predavanja, diskusija, primeri iz prakse


Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 6 Sklop 1
Predavatelj mag. Andreja Jernejčič, univ.dipl.nov.
Število ur 5
Programska vsebina
 • Kako uspešno komunicirati med udeleženci projekta in pasti ter pomen internega komuniciranja. V fokusu je glavno komuniciranje s strokovno in laično javnostjo
 • Kako posredujemo strokovno informacije na vsem razumljiv način
 • Modul obsega tudi osnove delovanja medijev
 • Krizno komuniciranje
 • Kako reagirati v nepredvidljivih situacijah
 • Kako predstaviti vsebino, da jo razumejo mediji in laiku
 • Osnove komuniciranja prek družbenih omrežij in primeren izbor orodij za delo
 • Vse teme bodo bazirale na praktičnih primerih
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse