Akademija gradbenih investicij

Praktične delavnice

(od 10:30 do 12:00)

PRVA DELAVNICA pri ZAG, Zavodu za gradbeništvo
Predstavljene bodo preskusne metode v laboratorijih, kjer se spremlja kakovost del na gradbiščih.

DRUGA DELAVNICA
z naslovom »Skupno podatkovno okolje za učinkovito sodelovanje na BIM (in klasičnih) projektih s predstavniki podjetja CGS LABS ( Matjaž Šajn, Matej Čelik, Matic Kotnik.) Na delavnici bodo udeleženci lahko preizkusili delovanje sistema Viewpoint for Projects in tako simulirali delo, komunikacijo in sodelovanje na projektu v eni od vlog (naročnik, projektant, nadzornik, izvajalec, vzdrževalec).