Akademija gradbenih investicij

7 modulov

V Sloveniji smo prvič dobili Akademijo gradbenih investicij (AGI), ki se je odprla v četrtek, 13. septembra 2018. AGI bo vključevala izobraževanja, ki jih potrebuje vsak, ki izvaja oziroma vodi investicije. Kadri se bodo izobraževali na sedmih področjih.

 

Pomlad 2024V izvajanje usposabljanja po modulih je vključena skupina 25. strokovnjakov.

Kako poteka AGI:

 • izvedba modulov poteka med 12. in 18. uro. Trajajo 6 šolskih ur z dvema odmoroma (daljši za kosilo in krajši za kavo).
 • dva modula sta celodnevna in potekata med 9.00 in 18.00 uro. V dopoldanskem času sta organizirani dve praktični delavnici.
 • po predavanjih je razprava, predavanja so interaktivna.
 • moduli od 1-6 se končajo s kratkim preverjanjem znanja.
 • mesec dni po zaključku akademije sledi zaključni izpit, ki ga lahko opravljajo vsi, ki izpolnjujejo vstopne pogoje in so opravili vse preizkuse znanja v modulih 1-6.

Kdo se lahko udeleži AGI?

 • Na AGI so povabljeni inženirji, ekonomisti, pravniki in vsi, ki so udeleženi v investicijskem procesu.
 • za pristop k izpitu je potrebno izpolnjevati sledeče pogoje:
 • za dokazovanje vstopnih pogojev velja podpisana izjava delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah

Kreditne točke IZS:

Na osnovi odločbe IZS - Inženirske zbornice Slovenije prejmejo udeleženci Akademije gradbenih investicij (AGI) v skladu s Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 14 kreditnih točk, kot je prikazano spodaj:

 • Modul 1 – 3 kreditni točki iz izbirnih vsebin,
 • Modul 2 – 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin,
 • Modul 3 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin,
 • Modul 4 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin,
 • Modul 5 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Lokacija usposabljanja:

 • predavanja se odvijajo na GZS Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, ki se nahaja poslovno stavbo GZS
 • modul komunikacija in mediji se izvaja v poslovni stavbi Diamant v BTC.

Časovni razpored modula

12.00 - 13.30 Predavanja
13.30 - 14.15 Odmor za kosilo
14.15 - 16.00 Predavanja
16.00 - 16.15 Odmor
16.15 - 18.00 Predavanja

Udeleženci prejmejo

 • gradivo za vsak modul (1-7)
 • knjigo Andreje Jernejčič
 • brošuro »Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu« Združenja za svetovalni inženiring
 • prevod nove Bele knjige FIDIC, ki je izšla v oktobru 2018
 • kosilo v času modula in pogostitev med odmorom


Kotizacija

Člani GZS: 1.990,00€ + DDV
Nečlani GZS: 2.490,00€ + DDV
Končni izpit v roku 4 tednov po zaključku predavanj: 250,00€ + DDV