Akademija gradbenih investicij

7 modulov

V Sloveniji smo prvič dobili Akademijo gradbenih investicij (AGI), ki se je odprla v četrtek, 13. septembra 2018. AGI bo vključevala izobraževanja, ki jih potrebuje vsak, ki izvaja oziroma vodi investicije. Kadri se bodo izobraževali na sedmih področjih.

 

Pomlad 2023


 

Jesen 2023


V izvajanje usposabljanja po modulih je vključena skupina 25. strokovnjakov.

Kako poteka AGI:

 • izvedba modulov poteka med 12. in 18. uro. Trajajo 6 šolskih ur z dvema odmoroma (daljši za kosilo in krajši za kavo).
 • dva modula sta celodnevna in potekata med 9.00 in 18.00 uro. V dopoldanskem času sta organizirani dve praktični delavnici.
 • po predavanjih je razprava, predavanja so interaktivna.
 • moduli od 1-6 se končajo s kratkim preverjanjem znanja.
 • mesec dni po zaključku akademije sledi zaključni izpit, ki ga lahko opravljajo vsi, ki izpolnjujejo vstopne pogoje in so opravili vse preizkuse znanja v modulih 1-6.

Kdo se lahko udeleži AGI?

 • Na AGI so povabljeni inženirji, ekonomisti, pravniki in vsi, ki so udeleženi v investicijskem procesu.
 • za pristop k izpitu je potrebno izpolnjevati sledeče pogoje:
 • za dokazovanje vstopnih pogojev velja podpisana izjava delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah

Kreditne točke IZS:

Na osnovi odločbe IZS - Inženirske zbornice Slovenije prejmejo udeleženci Akademije gradbenih investicij (AGI) v skladu s Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 14 kreditnih točk, kot je prikazano spodaj:

 • Modul 1 – 3 kreditni točki iz izbirnih vsebin,
 • Modul 2 – 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin,
 • Modul 3 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin,
 • Modul 4 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin,
 • Modul 5 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Lokacija usposabljanja:

 • predavanja se odvijajo na GZS Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, ki se nahaja poslovno stavbo GZS
 • modul komunikacija in mediji se izvaja v poslovni stavbi Diamant v BTC.

Časovni razpored modula

12.00 - 13.30 Predavanja
13.30 - 14.15 Odmor za kosilo
14.15 - 16.00 Predavanja
16.00 - 16.15 Odmor
16.15 - 18.00 Predavanja

Udeleženci prejmejo

 • gradivo za vsak modul (1-7)
 • knjigo Andreje Jernejčič
 • brošuro »Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu« Združenja za svetovalni inženiring
 • prevod nove Bele knjige FIDIC, ki je izšla v oktobru 2018
 • kosilo v času modula in pogostitev med odmorom


Kotizacija

Člani GZS: 1.990,00€ + DDV
Nečlani GZS: 2.490,00€ + DDV
Končni izpit v roku 4 tednov po zaključku predavanj: 250,00€ + DDV