Akademija gradbenih investicij

Certifikat

Certifikat Janez NovakKreditne točke

KREDITNE točke na osnovi 6. člena Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Splošnega akta IZS:

Na osnovi odločbe IZS, Inženirske zbornice Slovenije prejmejo udeleženci Akademije gradbenih investicij v skladu s Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin.

Po končanem izobraževanju bo GZS na IZS posredovala seznam udeležencev AGI, ki so uspešno končali izobraževanje(udeležba na vseh modulih – opravljen izpit), IZS pa bo vsakemu udeležencu izdala ustrezno odločbo o prejemu kreditnih točk.