Akademija gradbenih investicij

Certifikat

Certifikat Janez NovakKreditne točke

KREDITNE točke na osnovi 6. člena Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Splošnega akta IZS:

Na osnovi odločbe IZS - Inženirske zbornice Slovenije prejmejo udeleženci Akademije gradbenih investicij (AGI) v skladu s Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev iz obveznih vsebin 2 točki in iz izbirnih vsebin 11 točk.

Po končanem izobraževanju bo GZS na IZS posredovala seznam udeležencev AGI, ki so uspešno končali izobraževanje (udeležba na vseh modulih – opravljen izpit), IZS pa bo vsakemu udeležencu izdala ustrezno odločbo o prejemu kreditnih točk.