Akademija gradbenih investicij

Izvedba AGIJESEN 2020 ZIMA 2021
Prostorska in investicijska dejavnost četrtek, 17. september četrtek, 21. januar
Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnične regulative torek, 22. september torek, 26. januar
Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah četrtek, 24. september četrtek, 28. januar
Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesu torek, 29. september torek, 2. februar
Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradb četrtek, 1. oktober četrtek, 4. februar
Komunikacija in mediji torek, 6. oktober torek, 9. februar
Reševanje sporov, zavarovanja in projektno vodenje četrtek, 8. oktober četrtek, 11. februar


Urnik:
 • 12.00 – 13.30 – seminar (2 uri)
 • 13.30 – 14.30 – odmor (60 min)
 • 14.30 – 16.00 – seminar (2 uri)
 • 16.00 – 16.15 – odmor (15 min)
 • 16.15 – 17.45 – seminar (2 uri)
Pogoji in zaključni izpit:
Sama udeležba na Akademiji: brez pogojev.
Udeležba na izpitu:
 • za inženirje: 2 leti izkušenj pri investicijah
 • za ekonomiste in pravnike: 3 leta izkušenj pri investicijah
Kot dokazilo velja podpisana izjava delodajalca o pridobljenih izkušnjah.
Izpit je sestavljen in opravljenih testov posameznega modula in ustnega zagovora.

Udeleženci prejmejo

 • gradivo za vsak modul (1-7)
 • knjigo Andreje Jernejčič
 • brošuro »Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu« Združenja za svetovalni inženiring
 • prevod nove Bele knjige FIDIC, ki izide v oktobru 2018
 • kosilo v času modula in pogostitev med odmorom