Akademija gradbenih investicij

Izvedba AGIZIMA 2020 JESEN 2020
Prostorska in investicijska dejavnost četrtek, 16. januar četrtek, 17. september
Projektno vodenje, strateško planiranje in tehnične regulative torek, 21. januar torek, 22. september
Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah četrtek, 23. januar četrtek, 24. september
Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesu torek, 28. januar torek, 29. september
Načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradb četrtek, 30. januar četrtek, 1. oktober
Komunikacija in mediji torek, 4. februar torek, 6. oktober
Reševanje sporov, zavarovanja in projektno vodenje četrtek, 6. februar četrtek, 8. oktober


Urnik:
 • 12.00 – 13.30 – seminar (2 uri)
 • 13.30 – 14.30 – odmor (60 min)
 • 14.30 – 16.00 – seminar (2 uri)
 • 16.00 – 16.15 – odmor (15 min)
 • 16.15 – 17.45 – seminar (2 uri)
Pogoji in zaključni izpit:
Sama udeležba na Akademiji: brez pogojev.
Udeležba na izpitu:
 • za inženirje: 2 leti izkušenj pri investicijah
 • za ekonomiste in pravnike: 3 leta izkušenj pri investicijah
Kot dokazilo velja podpisana izjava delodajalca o pridobljenih izkušnjah.
Izpit je sestavljen in opravljenih testov posameznega modula in ustnega zagovora.

Udeleženci prejmejo

 • gradivo za vsak modul (1-7)
 • knjigo Andreje Jernejčič
 • brošuro »Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu« Združenja za svetovalni inženiring
 • prevod nove Bele knjige FIDIC, ki izide v oktobru 2018
 • kosilo v času modula in pogostitev med odmorom