Akademija gradbenih investicij

Modul 3: Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijahŠtevilo ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:
 • razumeti proces javnega naročanja in uporabe primernih pogodb za storitve in gradnjo,
 • aktivno sodelovati pri pripravi razpisov za javno naročanje inženirskih storitev in gradenj,
 • pripraviti uravnotežene javne razpise z uporabo pogojev, cen in tehničnih meril za izbor,
 • opredeliti pomen razlik med vodenjem investicij po FIDIC ali po Obligacijskem zakoniku in posebnih gradbenih uzancah,
 • razlikovati med posameznimi knjigami FIDIC,
 • ovrednotiti pomen posameznih knjig FIDIC, pravilno uporabiti splošne in posebne pogoje FIDIC,
 • izbrati primeren model pogodbe na osnovi nove BELE knjige FIDIC za inženirske storitve (projektiranje, nadzor, vloga inženirja, vodenje investicije),
 • izbrati primerni model gradnje (projektiranje na strani naročnika, projektiranje in izvedba na strani izvajalca, ali projekt na ključ),
 • sodelovati pri pripravi javnega naročanja in spremljanju investicije, če gre za izvajalce pa pri izvajanju investicije v življenjskem ciklu.
Oblike in metode dela predavanja, diskusija, primeri iz prakse


Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 4 Sklop 1
Predavatelj mag. Urška Skok Klima, univ.dipl.prav.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev
 • Vloga investitorja pri javnem naročanju
 • Pogoji in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, kako za vsak specifičen projekt določiti primerne kriterije in merila
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 4 Sklop 2
Predavatelj mag. Vekoslav Korošec, univ.dipl.inž.el.
Število ur 1
Programska vsebina
 • Predstavitev združenj FIDIC in EFCA
 • FIDIC smernice priporočila in standardne oblike pogodb
 • Delovanje FIDIC , delovne skupine komiteji, literatura
 • Razlike med Rdečo, Rumeno, Srebrno in Belo knjigo
 • Kako izbrati pravo obliko pogodbe
 • Izkušnje pri uporabi FIDIC pogodb pri projektih financiranih iz kohezije
 • Reševanje sporov po FIDIC
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 4 Sklop 3
Predavatelj Jože Lun, gradb.inž.
Število ur 1,5
Programska vsebina
 • Predstavitev Rdeče Rumene in Srebrne knjige
 • Splošni in posebni pogoji FIDIC pogodb
 • Vloga naročnika, inženirja in izvajalca
 • Pomen in posebnosti Rdeče knjige z obrazložitvijo členov
 • Pomen in posebnosti Rumene knjige z obrazložitvijo členov
 • Pomen in posebnosti Srebrne knjige z obrazložitvijo členov
Oblike in metode dela predavanje, diskusija

MODUL 4 Sklop 4
Predavatelj Polona Koščak, univ.dipl.prav.
Število ur 1,5
Programska vsebina
 • Splošno o gradbeni pogodbi
 • Ureditev gradbene pogodbe v OZ
 • Uskladitev in dopolnitev FIDIC pogodb ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja graditve objektov in javnega naročanja
 • OZ in FIDIC
 • Zakon o javnem naročanju in FIDIC
 • Gradbeni zakon in FIDIC
 • Drugi zakonski in podzakonski predpisi
Oblike in metode dela predavanje, diskusija