Akademija gradbenih investicij

Akademija gradbenih investicij pri GZS, danes, 13. septembra 2018 odprla svoja vrata

“Ponosni smo, da je Akademija gradbenih investicij pri GZS, danes, 13. septembra 2018 odprla svoja vrata”, je svoj nagovor ob prvi izvedbi začel direktor Združenja za svetovalni inženiring pri GZS in vodja Programskega sveta akademije mag. Slovenko Henigman ter izpostavil, da je Akademija odgovor na izgubo kompetenc po dolgotrajni krizi in zaostanku širšega gradbenega sektorja pri produktivnosti. Pa ne samo v Sloveniji tudi po svetu ima gradbeni sektor pred seboj velike izzive.

Kako graditi dovolj hitro in za primeren denar je vprašanje, ki terja odgovore in rešitve. Kako vključiti umetno inteligenco v širši gradbeni sektor, BIM v projektiranje in internet stvari v učinkovito pripravo in izvedbo gradbenih projektov, so vprašanja, s katerimi se ukvarjajo vodilna svetovna podjetja s področja načrtovanja in gradenj.

Ob navedenem pa je potrebno upoštevati, da se na eni strani prebivalstvo v Evropi stara, po svetu pa močno povečuje. Realno je govoriti o povečanju svetovnega prebivalstva na 10 milijard, ki želijo v večjem obsegu bivati v mestih in urbanih okoljih. Navedeno terja odgovore o novih infrastrukturnih rešitvah, o samovozečih vozilih, pametnih mestih in drugo. Rešitve so v veliki meri že na voljo, čaka pa nas prilagoditev tako infrastrukture kot uporabnikov in vseh ostalih deležnikov.

Akademija bo v sedmih modulih, v katere je vključenih več kot 30 strokovnjakov, poučevala, usmerjala in slušatelje vzpodbujala k razmišljanju.

Polna predavalnica, zanimiva predavanja, dinamične razprave so samo delček utripa dogajanja na 1. izobraževalnem modulu, ki ga je 13. septembra 2018 vodila dr. Lidija Kegljevič Zagorc.

V 1. modulu so  bile obravnavane naslednje teme:

- Prostorska in investicijska dejavnost (predavateljica: Barbara Radovan, MOP)

»V predavanju sem predstavila celoten sistem urejanja prostora kot ga določa novi zakon o prostorskem načrtovanju, ki se je pričel uporabljati s 1.6.2018. Poudarila sem zlasti prostorsko načrtovanje in tiste ukrepe zemljiške politike, ki so neposredno povezani z načrtovanjem in izvajanjem investicij. Predstavila sem tudi vse nove instrumente, ki jih uvaja nov zakon in s katerimi smo želeli ob pripravi zakona nasloviti vrzeli v dosedanji ureditvi (lokacijska preveritev, odlok o urejanju podobe naselij in krajine, združen postopek načrtovanja in dovoljevanja za prostorske ureditve državnega pomena, taksa za nezazidano stavbno zemljišče, ipd.)«.

 

- Graditev objektov (dr. Lidija Kegljevič Zagorc)

»Izvajanje gradbenih investicij se ne začne z gradnjo objektov ampak že veliko prej, s pripravo prostorskih izvedbenih aktov, projektne dokumentacije in dovoljevanjem gradnje.

Področje graditve objektov je močno povezano z zakonodajo, zato se z njeno prenovo spreminja tudi praksa. Predavanje je osredotočeno na vse faze procesa graditve objektov, s poudarki na ključnih spremembah, dilemah in odprtih vprašanjih, ki jih v prakso prinaša nova zakonodaja.«

- Investicijska dokumentacija ( predavatelj: Tomaž Košič)

»Zelo podpiram idejo, da se v okviru Akademija  zagotavlja periodično izobraževanje. Pri vodenju in izvajanju investicijskih projektov  je zelo dobrodošlo široko znanje. Sam sem posebej izpostavil  pomembnost ustreznih investicijskih  podlag, da lahko sprejmemo ustrezne investicijske odločitve.  Vsak posameznik si večkrat v vsakdanjem življenju zastavi vprašanje kot npr: Koliko stane, kakšno korist bom imel? Podobno velja tudi v primerih javnih investicij.  Načelo gospodarne uporabe javnih sredstev mora biti pomembno vodilo pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov. Dobra investicijske podlage odločevalcem nudijo soliden temelj za odločanje.«

Nadaljevanje v torek, 18.9.2018, ko sledi 2. Modul.

Fotogalerija

Fotogalerija