Akademija gradbenih investicij

Prava ideja ob pravem času

Direktorji podjetij odločitev o Akademiji gradbenih investicij pozdravljajo.

Kljub tehnološkemu napredku na vseh področjih in množici izvedenih projektov se žal na področju vodenja investicij vedno znova kažejo težave, ki so pogosto posledica pomanjkljive integracije znanj in prenosa izkušenj na nove udeležence oziroma med področji gradbeništva. Akademija je lahko dobra podlaga za izmenjavo izkušenj in poenotenje pristopov ter na ta način dvig kvalitete vodenja investicij.
mag. Borut Žličar, direktor področja železnic in strokovnih dejavnosti pri DRI upravljanje investicij

Akademija gradbenih investicij – Šola izvajanja investicijskih procesov in gradenj je prava ideja v času, ko se je že začel nov investicijski cikel, v gradbeništvu pa je še vedno močno čutiti posledice propada največjih podjetij. Pričakujem, da bo pripomogla k rasti kadrovskega potenciala v gradbeništvu, ki je potrebna za uspešno izvajanje projektov, ki jih načrtujemo. dr.
Tomaž Vidic, predsednik uprave Darsa

V zadnjih desetih letih smo v borbi za preživetje take vrste izobraževanja odrinili v stran. Pozdravljam tako akademijo, saj imam občutek, da je pretok informacij med vsemi deležniki, ki sodelujemo pri razvoju gradbeništva v Sloveniji, nezadovoljiv. Govorimo eden drugemu, pa se večkrat ne poslušamo. Teme akademije so kar prave, saj nam tukaj manjka znanj in veščin. So pa pomembne, da gradbeništvo v Sloveniji ostane kot panoga in postane morda zopet kot močan izvozni artikel. To pa seveda ni samo v naši moči.
Stane Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe

Vodenje gradbenih projektov je zahteven multidisciplinaren proces, v katerega se vključujejo različni deležniki, investitor, projektant, financer, konzultant, izvajalec, našteli bi jih lahko še več. Govorimo lahko kar o zapletenih organizacijskih relacijah med njimi in vsi so nekako odvisni en od drugega, delovati morajo kot dober tim, čeprav so nekateri interesi med njimi diametralno nasprotni. Vsak je lahko tudi šibek člen v verigi napredovanja projekta, kar seveda negativno vpliva na zastavljene parametre projekta, rezultat je slab gradbeni objekt. V timu, kjer so vsi deležniki vrhunsko usposobljeni na vseh potrebnih področjih za vodenje projekta, se to ne dogaja. Poslanstvo Akademije gradbenih investicij mora biti usmerjeno v izobraževanje kompetentnih deležnikov, ki bodo posledično ustvarjali odlične projekte. Pred Slovenijo je dosti velikih projektov, zato Slovenija akademijo nujno rabi. Posledično bo 'življenje' nas izvajalcev manj stresno.
Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad

»Ideja, da se v okviru GZS ustanovi Akademija gradbenih investicij, je odlična. Kriza vodenja velikih infrastrukturnih projektov je namreč velika. Posledice so hude, do izraza so prišli finančna nevzdržnost posameznih projektov ter neučinkovitost njihovega izvajanja. Zato je prav, da akademija s svojim programom slušatelje opozori na glavne pomanjkljivosti in prikaže rešitve. Pred nami je namreč gradnja večjega števila infrastrukturnih projektov, kjer moramo dokazati, da zmoremo in znamo.
Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi

V preteklih obdobjih smo bili priča več odmevnim primerom neuspešnega izvajanja investicij. Največje napake so po navadi storjene že v začetnih fazah in so posledica neustrezno zastavljenih programov in modelov izvajanja investicij. Tovrstne napake je težko prepoznati in še težje preprečevati. Z uvedbo Akademije gradbenih investicij želimo v Združenju za svetovalni inženiring pri GZS prispevati v mozaik izkušenj, ki so potrebne za učinkovito zasnovo, vodenje in izvajanje investicijskih procesov, vse v želji, da v Sloveniji ustvarimo stabilno investicijsko okolje in visok nivo kakovosti izvajanja investicijskih procesov.
mag. Uroš Mikoš, glavni direktor IBE d.d.