Akademija gradbenih investicij

Prava ideja ob pravem času

Direktorji podjetij odločitev o Akademiji gradbenih investicij pozdravljajo.

V zadnjih desetih letih smo v borbi za preživetje take vrste izobraževanja odrinili v stran. Pozdravljam tako akademijo, saj imam občutek, da je pretok informacij med vsemi deležniki, ki sodelujemo pri razvoju gradbeništva v Sloveniji, nezadovoljiv. Govorimo eden drugemu, pa se večkrat ne poslušamo. Teme akademije so kar prave, saj nam tukaj manjka znanj in veščin. So pa pomembne, da gradbeništvo v Sloveniji ostane kot panoga in postane morda zopet kot močan izvozni artikel. To pa seveda ni samo v naši moči.
Stane Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe

Vodenje gradbenih projektov je zahteven multidisciplinaren proces, v katerega se vključujejo različni deležniki, investitor, projektant, financer, konzultant, izvajalec, našteli bi jih lahko še več. Govorimo lahko kar o zapletenih organizacijskih relacijah med njimi in vsi so nekako odvisni en od drugega, delovati morajo kot dober tim, čeprav so nekateri interesi med njimi diametralno nasprotni. Vsak je lahko tudi šibek člen v verigi napredovanja projekta, kar seveda negativno vpliva na zastavljene parametre projekta, rezultat je slab gradbeni objekt. V timu, kjer so vsi deležniki vrhunsko usposobljeni na vseh potrebnih področjih za vodenje projekta, se to ne dogaja. Poslanstvo Akademije gradbenih investicij mora biti usmerjeno v izobraževanje kompetentnih deležnikov, ki bodo posledično ustvarjali odlične projekte. Pred Slovenijo je dosti velikih projektov, zato Slovenija akademijo nujno rabi. Posledično bo 'življenje' nas izvajalcev manj stresno.
Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad

»Ideja, da se v okviru GZS ustanovi Akademija gradbenih investicij, je odlična. Kriza vodenja velikih infrastrukturnih projektov je namreč velika. Posledice so hude, do izraza so prišli finančna nevzdržnost posameznih projektov ter neučinkovitost njihovega izvajanja. Zato je prav, da akademija s svojim programom slušatelje opozori na glavne pomanjkljivosti in prikaže rešitve. Pred nami je namreč gradnja večjega števila infrastrukturnih projektov, kjer moramo dokazati, da zmoremo in znamo.
Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi

V preteklih obdobjih smo bili priča več odmevnim primerom neuspešnega izvajanja investicij. Največje napake so po navadi storjene že v začetnih fazah in so posledica neustrezno zastavljenih programov in modelov izvajanja investicij. Tovrstne napake je težko prepoznati in še težje preprečevati. Z uvedbo Akademije gradbenih investicij želimo v Združenju za svetovalni inženiring pri GZS prispevati v mozaik izkušenj, ki so potrebne za učinkovito zasnovo, vodenje in izvajanje investicijskih procesov, vse v želji, da v Sloveniji ustvarimo stabilno investicijsko okolje in visok nivo kakovosti izvajanja investicijskih procesov.
mag. Uroš Mikoš, glavni direktor IBE d.d.

Na Akademiji gradbenih investicij nam je bil nazorno predstavljen celoten investicijski cikel, vključno z njegovimi udeleženci. Celoten proces izobraževanja se stalno opira na primere iz prakse, kar poenostavi razumevanje, hkrati pa popestri predavanja. Všeč mi je bila zlasti interdisciplinarnost predavanj, saj so bile vpletene vse strani investicijskega procesa iz več strok.

Predavanja so bila kvalitetna, predavatelji so znanje predajali na visoki ravni. Vedno so bili na voljo tudi za diskusijo po predavanjih. Dobra stvar izobraževanja se mi je zdela tudi, da smo udeleženci iz vseh strok investicijskega procesa, saj smo na ta način lahko izmenjali mnenja med seboj, ter tako nadgradili naše znanje. Akademija gradbenih investicij mi je dala nova znanja, ki jih bom lahko koristno uporabil pri svojem delu.
Nejc Mohorič, mag. inž. ok. grad. , Gorenjska gradbena družba d. d.

Akademija gradbenih investicij ponuja celovit in sistematičen pregled potrebnih znanj za uspešno vodenje investicij. Kompetentni predavatelji predstavijo vodenje investicij z več vidikov, tako da Akademijo ocenjujem kot zelo koristno za vse, ki delujejo na tem področju.
Igor Adamič, univ. dipl. inž. grad., DARS d. d.

Akademija gradbenih konstrukcij ponuja zelo širok spekter novega znanja in informacij na področju vodenja investicij. Prav tako je velik poudarek na novostih, ki so že ali še bodo močno vplivale na razvoj same infrastrukture in vodenja projektov.

Na podlagi nasvetov in praks strokovnjakov začneš drugače razmišljati o načinu svojega dela in zastavljenih ciljih. Kot udeleženec imam sedaj priložnost, da pridobljeno znanje uporabim in vključim v projekte na katerih sodelujem in tako omogočim, da ob upoštevanju zakonodaje dobijo projekti še druge dodane vrednosti in so v koraku s časom.
Mihael Legen, DRI upravljanje investicij, d. o. o.

Akademija gradbenih investicij mi je dala celovit vpogled v vse faze vodenja projektov, zato bi jo priporočil vsem, ne le inženirjem, ampak tudi in predvsem ekonomistom in pravnikom, ki so kakorkoli povezani, bodisi posredno ali neposredno, z investicijskimi procesi in gradnjami.

Pohvala organizatorjem za dobro izvedbo akademije, od organizacije izobraževanja do kvalitetne izbire predavateljev, ki so snov podajali sistematično, jasno in predvsem razumljivo.

Predavanja sem obiskoval z veseljem, pridobljeno znanje mi bo v veliko pomoč pri mojem nadaljnjem profesionalnem delu.
Jaka Klajderič, mag. posl. ved, sekretar na ministrstvu za infrastrukturo

Akademija se od drugih usposabljanj, ki sem se jih udeleževala doslej, razlikuje po tem, da omogoča celosten vpogled v področje gradbenih investicij. Všeč mi je, da predavatelji prenašajo znanja iz svoje prakse in da je usposabljanje organizirano za majhno skupino udeležencev, ki lahko aktivno sodeluje.

Akademijo priporočam vsem, ki si želijo širšega vpogleda v področje gradbenih investicij ter vsem, ki želijo spoznati domače in tuje prakse ter pridobiti nova znanja o pristopih dela na področju gradbenih investicij.
Petra Žarn, univ. dipl. inž. grad., direktorica projektov, Savaprojekt d. d.

Izbrana tematika, vsebina in vzdušje na predavanjih je bilo nad mojimi pričakovanji in lahko samo povem, da mi je bilo v veliko veselje poslušati vse predavatelje, brez izjeme in lahko izjavim, da me je opravljeno usposabljanje spodbudilo k kritičnemu razmišljanju in razmisleku o metodah, s katerimi opravljam svoj poklic.
Gregor Recek, odgovorni vodja del, POMGRAD d. d.

Akademija Gradbenih investicij slušatelju poda celosten in zelo bogat pregled investicijskega procesa. Vse udeležence investicijskega procesa pripravi in podpre z zelo bogatim gradivom posameznih modulov, iz katerih lahko črpa informacije in znanje, ki ga potrebuje pri izvajanju investicijskih procesov.

Na predavanjih smo bili deležni predstavitve številčnih primerov dobrih praks, ki so jih predstavili renomirani strokovnjaki predavatelji, katerih predavanja so bila izredno zanimiva.

Prav vsa predavanja bi ocenil z odliko. AGI priporočam vsem udeležencem, ki so vključeni v izvajanje investicijskega procesa.
Luka Pengov, univ. dipl. inž. str., direktor projektov, IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inženiring

Akademija gradbenih investicij ponuja širok nabor izjemnih strokovnjakov iz prakse. Predavatelji na enostaven in zelo razumljiv način nadgradijo vaše znanje, s konkretnimi primeri iz svojih dolgoletnih izkušenj v praksi. Gre za izjemno priložnost, da iz prve roke prejmete odgovore na vse nejasnosti ali dvome, ki se vam pojavljajo tekom izvajanja gradbenih investicij, ter da s tem obogatite svojo profesionalnost. Zelo priporočam!
Aleš Žibert, mag. inž. grad., DRI upravljanje investicij d. o. o.

V okviru Akademije gradbenih investicij smo v sklopu sedmih modulov poslušali 22 strokovnjakov iz različnih področij. Omenjeno izobraževanje mi je bila izjemno pozitivna izkušnja, saj je bil celostno zajet proces vodenja investicij, od ideje do realizacije ter samega vzdrževanja.

Poleg poudarkov na novi zakonodaji, mi je bilo predvsem koristno, da smo prek diskusije vseh – predavateljev in nas poslušalcev – izpostavili nekatera vprašanja in probleme, s katerimi se srečujemo pri vsakodnevnem delu ter skupaj iskali rešitve. S tem smo pridobili ustrezno in nujno potrebno znanje za uspešno in strokovno opravljanje svojih nalog na delovnem mestu. Pohvale organizatorju in predavateljem.
Nuša Černe Indihar, DRI upravljanje investicij, d. o. o.

Osnovna ideja akademije je bila približati proces realizacije investicijske namere vsem deležnikom v procesu investicije ter povečati prepoznavnost in spoštovanje svetovalnega inženirja v Sloveniji in hkrati vsem slušateljem – investitorjem, inženirjem, nadzornikom in izvajalcem – predati najboljše in najbolj dragoceno znanje, ki ga premorejo strokovni predavatelji različnih strok in področij.
Moje mnenje je, da je bila osnovna ideja AGI izpolnjena in da smo sodelujoči skozi širok spekter tematik pridobili znanja in védenja, ki jih drugače ne bi mogli ali pa bi to trajalo precej dlje časa. Torej široka paleta znanja na enem mestu. Bravo AGI.«
Urban Žigante, univ. dipl. inž. str., namestnik glavnega direktorja Sava projekt Krško

Izobraževanje na Akademiji gradbenih investicij je sinonim za hiter pregled skozi vse faze projekta. Ne samo teoretično, ampak tudi praktično. Bistveno pa je predvsem tkanje novih poznanstev in izmenjave izkušenj ter pogledov vseh deležnikov v procesu izvedbe investicijskih projektov npr. naročnikov, projektantov, arhitektov in izvajalcev.
Akademija gradbenih investicij je odlična priložnost za hitro obnovitev in nadgradnjo našega znanja.
mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, kabinet župana, Mestna občina Maribor

AGI ni le vrhunski izbor teoretičnih in tudi praktičnih izkušenj, znanj in nasvetov potrebnih za uspešno vodenje gradbenih investicij. Je tudi vrhunski izbor predavateljev. In še več. AGI omogoča navezavo neprecenljivih stikov in vezi med udeleženci, še kako pomembnih za vsakogar pri bodočem delu.
Vse priznanje in čestitke organizatorju in izvajalcem programa."
Tina Volk, Investitorski inženiring, CGP, d. d. Novo mesto

Akademija gradbenih investicij je v celoti izpolnila in na določenih področjih tudi presegla moja pričakovanja. Zelo kvaliteten program z odličnimi predavatelji, ki skupaj ponudijo zelo kvalitetno znanje podkrepljeno s primeri iz prakse. Tako zastavljen program udeležencu ponudi širino potrebnih informacij, znanja in pa določnih veščin potrebnih za obvladovanje investicijskih procesov na gradbenem področju.
Gazmend Ćatipi, višji svetovalec, Sektor za internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kljub tehnološkemu napredku na vseh področjih in množici izvedenih projektov se žal na področju vodenja investicij vedno znova kažejo težave, ki so pogosto posledica pomanjkljive integracije znanj in prenosa izkušenj na nove udeležence oziroma med področji gradbeništva. Akademija je lahko dobra podlaga za izmenjavo izkušenj in poenotenje pristopov ter na ta način dvig kvalitete vodenja investicij.
mag. Borut Žličar, direktor področja železnic in strokovnih dejavnosti pri DRI upravljanje investicij

Akademija gradbenih investicij – Šola izvajanja investicijskih procesov in gradenj je prava ideja v času, ko se je že začel nov investicijski cikel, v gradbeništvu pa je še vedno močno čutiti posledice propada največjih podjetij. Pričakujem, da bo pripomogla k rasti kadrovskega potenciala v gradbeništvu, ki je potrebna za uspešno izvajanje projektov, ki jih načrtujemo. dr.
Tomaž Vidic, predsednik uprave Darsa