Akademija gradbenih investicij

Modul 4: Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesuŠtevilo ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:
 • razumeti vlogo projektanta in pomen projektiranja v investicijskem procesu,
 • obvladovati ključne elemente za pravilno naročanje projektiranja (angažma svetovalnega inženirja, ocena vrednosti projektiranja, izbira ustreznih pogojev in meril),
 • poznati načine aktivnega sodelovanja med investitorjem in projektantom (pomen tehničnih specifikacij oz. projektne naloge, skupno podatkovno okolje, BIM kolaboracija),
 • poznati strukturo, sestavo in namen posameznih vrst projektne dokumentacije v luči nove gradbene zakonodaje, novih digitalnih tehnologij ter zadnjega stanja gradbene tehnike,
 • poznati ključne prednosti BIM tehnologije pri doseganju optimalne gradnje v funkcionalnem, stroškovnem, trajnostnem in časovnem smislu, dvigu kakovosti in zmanjševanju tveganj,
 • oceniti koristnost uporabe BIM za posamezne udeležence (investitor, inženir, projektant, nadzornik, izvajalec, uporabnik) v času projektiranja in gradnje ter kasneje pri uporabi in vzdrževanju objekta,
 • poznati organizacijo in procese dela v BIM ter bistvene elemente BIM tehnologije kot so: BIM izvedbeni plan (BEP), LOD specifikacija, BIM dimenzije (3D, 4D, 5D, 6D), IFC in BFC format,
 • dobiti pregled nad standardizacijo na področju BIM s poudarkom na EU in Sloveniji ter spoznati ključne aktivnosti organizacij siBIM, Building SMART, EU BIM Task Group.
Oblike in metode dela predavanja, diskusija, primeri iz prakse


Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 3 Sklop 1
Predavatelj Elvis Štemberger, univ. dipl. inž. el.
Število ur 1,5
Programska vsebina
 • Vloga projektanta in pomen projektiranja v investicijskem procesu ter ključni dejavniki izdelave optimalne projektne dokumentacije in njen vpliv na investicijo v celoti (funkcionalni, stroškovni, trajnostni in časovni vidik);
 • Ključni postopki za pravilno naročanje projektiranja (angažma svetovalnega inženirja, ocena vrednosti projektiranja, izbira ustreznih pogojev in meril, posebnosti skupnega in ločenega naročanja projektiranja in gradnje);
 • Struktura, sestava in namen posameznih vrst projektne dokumentacije v luči nove gradbene zakonodaje, novih digitalnih tehnologij in stanja tehnike;
 • Aktivno sodelovanje med investitorjem in projektantom (pomen tehničnih specifikacij oz. projektne naloge, skupno podatkovno okolje, BIM kolaboracija, tipična BIM orodja);
 • Predstavitev osnovnih koristi uporabe BIM za udeležence v procesu gradnje (investitor, inženir, projektant, nadzornik, izvajalec, uporabnik);
 • Primer iz prakse (kratka predstavitev uporabe BIM pri projektiranju in gradnji hidroelektrarne).
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 3 Sklop 2
Predavatelj dr. Samo Peter Medved, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 1,5
Programska vsebina
 • Pomen digitalizacije procesov za vodenje investicij;
 • Cilji uvajanja digitalizacije v vse procese investicijskega projekta;
 • Kaj je skupno podatkovno okolje;
 • Virtualni model kot nosilec informacij;
 • Pomen virtualne gradnje;
 • Priprava projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje;
 • Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v Sloveniji;
 • Gradbeni zakon, Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Pravila stroke, ki jih pripravljata IZS in ZAPS, v procesu digitalizacije;
 • Nova delovna mesta v procesu graditve objektov v povezavi z digitalizacijo procesov.
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 3 Sklop 3
Predavatelj Ksenija Marc, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 0,5
Programska vsebina
 • EU BIM Task Group (stališča Evropske komisije o nujnosti uporabe BIM in digitalizacije);
 • Prizadevanja v Sloveniji (ustanovitev siBIM, izobraževalni in drugi dogodki);
 • Koristi BIM v posameznih fazah investicije, vloga svetovalnega inženirja;
 • Prvi javni projekti z implementacijo BIM tehnologije v Sloveniji.
Oblike in metode dela predavanje, diskusija

MODUL 3
Sklop 4
Predavatelj Veljko Janjić, univ. dipl. inž. el.
Število ur 1,5
Programska vsebina
 • ISO 19650 in drugi relevantni svetovni standardi za uspešno implementacijo BIM tehnologije;
 • Uporaba odprtokodnih standardov;
 • Integrirani pristop vodenja projekta z uporabo BIM (3D, 4D, 5D in 6D BIM),
 • Izdelava popisov del s predizmerami z uporabo BIM;
 • Ključne prednosti BIM tehnologije (zmanjševanje tveganja, zniževanje stroškov, hitrejša in učinkovita gradnja, boljše razumevanje projekta in povečanje varnosti);
 • Kontrola kakovosti BIM procesov in produktov;
 • BIM Izvedbeni načrt;
 • Primer iz prakse (primer projekta na katerem bodo na kratko predstavljeni najpomembnejši benefiti, produkti in procesi BIM tehnologije).
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse