Akademija gradbenih investicij

Modul 7: Inovacije, financiranje in mednarodno okoljeŠtevilo ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:
 • podati splošne informacije o financiranju investicij,
 • razumeti pomembnost ustrezne finančne strukture,
 • razumeti pogled banke na financiranje investicij,
 • (kriteriji za kreditiranje, ocena investicije,…),
 • predstaviti in razumeti najpomembnejše kriterije za kreditiranje za banko:
  1. kredibilnost, izkušnje in reference investitorja,
  2. pomembnost lastne udeležbe pri financiranju,
  3. ekonomska upravičenost investicije,
  4. ni zadržkov (t.i. red flags) s pravnega, tehničnega ali ekonomskega vidika,
  5. zavedanja pomembnosti predpogodb oz. zagotovljene prodaje vnaprej (nakup stanovanj, najemniki,…),
 • razumeti potrebnost SPV (Special Purpose Vehicle) in ločitve projekta od osnovne dejavnosti,
 • poznati alternativne oblike financiranja z uporabo razvojnih in skladov ter sodelovanje razvojnih bank (EBRD, EIB, SID),
 • javno-zasebna partnerstva oziroma PPP projekti,
 • kaj in kako do inovacij,
 • kaj je novega v svetu,
 • kateri so pogoji za uspešno izvedbo velikih projektov.
Oblike in metode dela predavanja, diskusija, primeri iz prakse


Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 7 Sklop 1
Predavatelj mag. Sonja Šmuc, univ.dipl.ekon.
Število ur 1
Programska vsebina
 • Kaj lahko GZS naredi za izboljšanje investicij?
Oblike in metode dela uvod in diskusija

MODUL 7 Sklop 2
Predavatelj Aleš Anžlovar, univ.dipl.ekon.
Aleksandra Šavel, univ.dipl.ekon.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Pogled banke na financiranje investicij
 • Glavni kriteriji, ki jih banka upošteva pri presoji (financiranja) investicije
 • Pomembnost in proces strukturiranja ustrezne finančne strukture
 • Predstavitev konkretnih primerov investicij (dobra in slaba praksa)
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 7 Sklop 3
Predavatelj prof. dr. Mladen Radujković
Število ur 3
Programska vsebina
 • Koordinacija med deležniki pri izvedbi projekta v investicijskem procesu tako za naročnike, konzultante, kot zasebna podjetja
Oblike in metode dela predavanje, primeri iz prakse, diskusija