Akademija gradbenih investicij

Predavatelji (P) in sodelavci v modulih


    IME PRIIMEK   PODJETJE FUNKCIJA V PODJETJU
Dr. France
Arhar (CV)  

  Simon Avsec, dip. inž. gradb.   KOLEKTOR CPG. d.o.o. Vodja projektov
Mag. Žiga Babnik, univ. dipl. inž. gradb. (CV)   RIKO d.o.o. Vodja gradbenega inženiringa

dr. Lovro Belak, univ. dipl. inž. el. (CV)   ELES d.o.o. Specialist za opravljanje in nadzor objektov
Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala Direktor
Mag. Slovenko Henigman, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) GZS - Združenje za svetovalni inženiring Direktor
Mag. Veljko Janjić (CV) (P) Bexel Consulting Direktor
Mag. Andreja Jernejčič, univ. dip. nov., univ. dipl. kult. (CV) (P) Lin&Nil Direktorica
Dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž. grad., mag.ekon.(CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja projektov
Mag. Vekoslav Korošec, univ. dipl. inž. el. (CV) (P) GZS – Združenje za inženiring v. d. Direktor
  Polona Koščak, univ. dipl. prav. (CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja sektorja za pravne zadeve
  Tomaž Košič, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja sektorja za investicije
Doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. gradb. (P) UL FGG Visokošolski učitelj - docent
  Jože Lun, inž. grad. (CV) (P)   Gradbeni inženir
  Ksenija Marc, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj
  Gregor Omahen, univ. dipl. oec. (CV) (P) ELES d.o.o. Vodja projekta NEDO
Mag. Devid Palčič (CV) (P) Robotina d.o.o. Direktor
Dr. Samo Peter Medved, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) LINEAL d.o.o. Tehnični direktor
  Barbara Radovan, univ. dipl. inž. arh. (CV) (P) Ministrstvo za okolje in prostor - DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA Generalna direktorica
Mag. Jože Renar, univ. dipl. inž. str. (CV)   Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala Direktor
Dr. Miran Rošer, univ. dipl. inž. el. (CV) (P) Elektro Celje d.d. Pomočnik direktorja sektorja za obratovanje in razvoj
Mag. Urška Skok Klima, univ. dipl. prav. (CV) (P) Ministrstvo za javno upravo - MJU Vodja sektorja za sistem javnega naročanja
  Elvis Štemberger, univ. dipl. inž. el. (CV) (P) IBE d.d. Pomočnik glavnega direktorja
  Igor Tavčar, univ. dipl. inž. gradb.
  GGD d.d. Vodja komercialnega sektorja
  Mag. Jože Torkar, univ. dipl. inž. str.   Eltec Petrol d.o.o. Glavni direktor

Andrej Vertič, univ. dipl. inž. gradb. (CV)   POMGRAD d.d. Vodja projektne pisarne

Tomaž Willenpart, dipl. inž. gradb. (CV)   DRSI Vodja