Akademija gradbenih investicij

Predavatelji (P) in sodelavci v modulih


    IME PRIIMEK   PODJETJE FUNKCIJA V PODJETJU
Dr. France
Arhar (CV)  

  Simon Avsec, dip. inž. gradb.   KOLEKTOR CPG. d.o.o. Vodja projektov
Mag. Žiga Babnik, univ. dipl. inž. gradb. (CV)   RIKO d.o.o. Vodja gradbenega inženiringa

Kevin Bauer (CV)   Siemens Infrastructure Vodja globalnega poslovnega razvoja

Edi Bubnič, gr. ing. (CV)   Zavarovalnica Generali Produktni vodja za korporacijska zavarovanja
Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala Direktor
Mag. Slovenko Henigman, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) GZS - Združenje za svetovalni inženiring Direktor
Mag. Veljko Janjić (CV) (P) Bexel Consulting Direktor
Mag. Andreja Jernejčič, univ. dip. nov., univ. dipl. kult. (CV) (P) Lin&Nil Direktorica
Dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž. grad., mag.ekon.(CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja projektov
Mag. Vekoslav Korošec, univ. dipl. inž. el. (CV) (P) GZS – Združenje za inženiring v. d. Direktor
Mag. Maja Koršič Potočnik (CV) (P)   Odvetnica specialistka za gospodarsko pravo in javna naročila
  Polona Koščak, univ. dipl. prav. (CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja sektorja za pravne zadeve
  Tomaž Košič, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja sektorja za investicije
  Igor Kulašić (CV) (P) Siemens Slovenija Vodja Smart Infrastructure
  Jože Lun, inž. grad. (CV) (P)   Gradbeni inženir
  Ksenija Marc, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) DRI upravljanje investicij d.o.o. Vodja sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj
  Gregor Omahen, univ. dipl. oec. (CV) (P) ELES d.o.o. Vodja projekta NEDO
Mag. Devid Palčič (CV) (P) Robotina d.o.o. Direktor
Dr. Samo Peter Medved, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) LINEAL d.o.o. Tehnični direktor

Bojan Petković, MBA (CV) (P) PlanRadar Regionalni direktor

Marjan Pipenbaher, univ. dipl. inž. gradb. (CV) (P) Ponting d.o.o. in Pipenbaher inženirji d.o.o. Direktor
Mag. Igor Podbelšek, MBA (CV) (P) Elektroinštitut Milan Vidmar Vodja Oddeleka za vodenje in delovanje EES
  Barbara Radovan, univ. dipl. inž. arh. (CV) (P) Ministrstvo za okolje in prostor - DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA Generalna direktorica
Dr. Miran Rošer, univ. dipl. inž. el. (CV) (P) Elektro Celje d.d. Pomočnik direktorja sektorja za obratovanje in razvoj
Mag. Uroš Salobir, univ.dipl. inž. el. (CV) (P) ELES d.o.o. Direktor
  Elvis Štemberger, univ. dipl. inž. el. (CV) (P) IBE d.d. Pomočnik glavnega direktorja
  Igor Tavčar, univ. dipl. inž. gradb.
  GGD d.d. Vodja komercialnega sektorja
  Mag. Jože Torkar, univ. dipl. inž. str.   Eltec Petrol d.o.o. Glavni direktor

Andrej Vertič, univ. dipl. inž. gradb. (CV)   POMGRAD d.d. Vodja projektne pisarne
izr. prof. dr. Igor Vrečko, univ. dipl. gosp. inž. stroj. (CV)      

Tomaž Willenpart, dipl. inž. gradb. (CV)   DRSI Vodja